Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου δημιουργήθηκε για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του ζεύγους Κανελλοπούλου, που δωρήθηκε στο ελληνικό κράτος το 1972.

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 6.000 αντικείμενα και έργα τέχνης από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τους νεότερους. Σκοπός του συλλέκτη ήταν να δείξει τη συνέχεια της ελληνικής τέχνης μέσα στους αιώνες, αλλά και ο επαναπατρισμός ξενιτεμένων αξιόλογων ελληνικών αρχαιοτήτων.

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου λειτουργεί από τον Ιούλιο του 1976. Στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό αρχοντικό κτήριο του τέλους του 19ου αιώνα, στους πρόποδες της Ακρόπολης, που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, το Μουσείο επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε, με στόχο την πληρέστερη και σωστότερη προβολή και αξιοποίηση της συλλογής.

Ο επισκέπτης του Μουσείου Κανελλοπούλου έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει την εξέλιξη της ελληνικής τέχνης και τη θαυμαστή πολυμορφία της και να διακρίνει τη σχέση της με τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες του ελληνικού κόσμου.

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διοικείται αυτοτελώς από Διοικητικό Συμβούλιο.