Δωρεές

Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου αναλαμβάνει δραστηριότητες σε τρεις κυρίως τομείς: στον εμπλουτισμό και στην ενίσχυση του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και στην υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.